Wysyłamy w 24 godziny (w dni robocze). Darmowa dostawa od 299 zł.

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za   pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.lulaby.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz strony wizerunkowej www.lulaby.pl

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Lulaby Katarzyna Wiśniowska, Janina Sadza Spółka Cywilna, 11 Listopada 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372721769, REGON 383506926, zarejestrowany i widoczny w ewidencji REGON 
3. Dane osobowe zbierane przez Lulaby S.C K. Wiśniowska J.Sadza  za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
4. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH
1.Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a. rejestracji konta w Sklepie Internetowym w celu utworzenia indywidulanego konta i zarzadzania tym kontem
b. korzystania z formularza kontaktowego
c. składania zamówienia w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy sprzedaży
d. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) 
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a. adres e-mail
b. dane adresowe: ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, kraj
c. imię i nazwisko
d. numer kontaktowy
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w późniejszym czasie na zasadach opisanych w §4.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
a. adres e-mail
b. dane adresowe: ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy, kraj
c. imię i nazwisko
d. numer kontaktowy
6. W przypadku Klientów B2B, wyżej wymieniony zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a. Nazwę firmy Klienta B2B
b. Numer NIP
7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter zarówno w sklepie, jak i na stronie wizerunkowej Lulaby www.lulaby.pl Klient podaje następujące dane:
a. Adres e-mail
b. Imię
8. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na stronie wizerunkowej www.lulaby.pl Klient podaje następujące dane oraz na stronie internetowej sklepu Klient podaje następujące dane
a. Imię
b. Adres e-mail
c. Numer kontaktowy
9. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.
§ 2 SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ZEBRANYCH DANYCH
  1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług z których korzysta Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług którym przekazywane są w zależności od okoliczności i uzgodnień umownych samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy) lub podlegają poleceniom Lulaby S.C. K.Wiśniowska J.Sadza  co do celów lub sposobów ich przetwarzania (podmioty przetwarzające)
a) Administratorzy: Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi bankowe i płatności elektroniczne
b) Podmioty przetwarzające:Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, systemy do analizy ruchu na stronie, marketingu, usługi księgowe.
2. Lokalizacja: Dostawcy usług mają siedziby głównie w PL i innych obszarach EOG. 
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są: 
a).W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.                                                                                                                                
b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
  5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dot Pay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 6342661860.
  6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
  7. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

8. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza, w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
§ 3 POLITYKA COOKIES
1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
§ 4 DOSTĘP DO DANYCH I ZABEZPIECZENIA
  1. Prawo do cofnięcia zgody:
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. 
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza może świadczyć jedynie za zgodą
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a)Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. 
b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c)Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
a)Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. 
b)Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 
 a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 
 b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; 
 d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza podlega; 
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Pycka, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczenia usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 
a)Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 
b)Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: 
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; 
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania; 
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta
  5. Prawo dostępu do danych:
a)Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: 
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
  6. Prawo do sprostowania danych: 
a)Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności. 

  7. Prawo do przenoszenia danych:
a)Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. 
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 
10.Klient ma prawo żądać od Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności. 
11.Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
12.Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza stosuje certyfikat SSL. 2.W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
13. Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Lulaby S.C. K.Wiśniowska, J.Sadza poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]
  3. Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2019 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl